kontakt@wszelkieprzejawyartyzmu.pl

Regulamin serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl

1. Serwis wszelkieprzejawyartyzmu.pl udostępniany jest przez Fundację De Primario z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żeromskiego 65/7. (zwaną dalej De Primario) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000444363.

2. Serwis wszelkieprzejawyartyzmu.pl jest serwisem internetowym promującym i informacyjnym o festiwalu Wszelkie Przejawy Artyzmu (zwany dalej WPA), adresowanym do twórców sztuki, wyrażających chęć uczestnictwa w WPA, który obejmuje różnorodne dziedziny sztuki: od grafik, rysunków, poprzez fotografie, rzeźbę, a skończywszy na poezji, muzyce, tańcu i innych obszarach sztuki. Serwis wszelkieprzejawyartyzmu.pl umożliwia umieszczanie prac oraz ich prezentację na stronach serwisu.

2.1 W niniejszym regulaminie pod terminem „użytkownik” rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, wyrażająca chęć uczestnictwa w WPA.

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

4. Aby mieć możliwość umieszczenia swoich prac i informacji na serwisie wszelkieprzejawyartyzmu.pl użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

5. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Fundacja De Primario z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żeromskiego 65/7.

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez De Primario oraz przekazywane zaufanym partnerom i kontrahentom De Primario w celach związanych z prowadzeniem serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl oraz w celach marketingowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

9. Usunięcie przez De Primario, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez De Primario usługi w ramach serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl wszystkich jego prac wraz z komentarzami do nich. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

10. De Primario przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie wszelkieprzejawyartyzmu.pl może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

12. De Primario zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt 11 powyżej oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

13. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie wszelkieprzejawyartyzmu.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

14. De Primario natychmiast powiadomi o takim fakcie użytkownika i pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy sądowej.

15. Wszelkie pytania dotyczące serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres emailowy: admin@wszelkieprzejawyartyzmu.pl.

16. De Primario nie ponosi odpowiedzialności za:
– skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl przez jego Użytkowników, ;
– treść opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika prace;
– treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne);
– szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie
– wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

17. De Primario zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl;
b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane prace;
c) usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl
d) zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu wszelkieprzejawyartyzmu.pl.

18. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://wszelkieprzejawyartyzmu.pl/regulamin/ . De Primario zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

19. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów w serwisie wszelkieprzejawyartyzmu.pl w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

20. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z wszelkieprzejawyartyzmu.pl prosimy kierować na adres: kontakt@wszelkieprzejawyartyzmu.pl

parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online nike tn pas cher peuterey outlet piumini woolrich outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi chaussures de foot 2017 chaussures de foot pas cher